Disclaimer

Algemeen

Charon Coacht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rhoon onder nummer 62808540, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.charoncoacht.nl. Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig. Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud

Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website. Charon Coacht streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Charon Coacht aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt Charon Coacht zich aanbevolen. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Charon Coacht niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt. Charon Coacht heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in coaching en therapie te informeren over de bijdrage die mijn diensten in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren aan het behoud van een goede gezondheid en/of het herstel daarvan. Daarnaast stelt zij deze geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van coaching en therapie in relatie tot gezondheid in de breedste zin van het woord. Charon Coacht kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

Medische diagnose

Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie. Aan de berichtgevingen die Charon Coacht publiceert kun je geen rechten ontlenen en niet beschouwen als een aanbeveling om ziektes te behandelen.

Vragen of klachten

Heb je vragen/klachten of opmerkingen over deze disclaimer? Deze kun je e-mailen naar: charon@charoncoacht.nl

Download het e-book

Bekijk hoe je in 9 stappen van stress naar meer balans kunt komen.

Je hebt je met succes ingeschreven!